W 2019 roku w ramach Projektu pn. „Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy” realizowanego w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” ponad 30 nauczycieli z 22 krakowskich szkół i przedszkoli wzięło udział w kursie uprawniającym do nauczania pierwszej pomocy w szkole. Jednym z kursantów była p. Jolanta Frosztęga

Po zdaniu egzaminu końcowego kursanci uzyskali uprawnienia by rozpocząć pracę z dziećmi. Zgodnie z krajowymi przepisami zajęcia z pierwszej pomocy w szkołach mogą prowadzić jedynie pielęgniarki, ratownicy i lekarze systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz nauczyciele posiadający stosowne uprawnienia – po ukończeniu specjalnego kursu i zdaniu egzaminu.

W związku z zakończeniem Projektu, w dniu 2 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów oraz przekazanie szkołom sprzętu szkoleniowego (treningowych AED, manekinów do resuscytacji i apteczek) zakupionych w ramach Programu Bezpieczny Kraków.

Źródło: www.bezpieczny.krakow.pl