Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Kategoria

Aktualności

Aktualności

Zapraszamy na kolejny Dzień Otwarty online – linki do spotkań

Zapraszamy na Dzień Otwarty online: link do spotkania z nauczycielami: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aec52da32f99f4e8e83de0bba3a14f788%40thread.tacv2/1619791360238?context=%7b%22Tid%22%3a%22c064d33c-092f-4902-b2ff-7117c533e388%22%2c%22Oid%22%3a%22268cf0de-209c-449a-8fb3-5f4412c5ffc9%22%7d     link do spotkania z uczniami z Samorządu u Kantego: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a418a52a061ad46f6b877e3301f1f000d%40thread.tacv2/1619791320687?context=%7b%22Tid%22%3a%22c064d33c-092f-4902-b2ff-7117c533e388%22%2c%22Oid%22%3a%22268cf0de-209c-449a-8fb3-5f4412c5ffc9%22%7d  

Czytaj dalej