Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Informatyka – ECDL

Innowacja pedagogiczna – program autorski przygotowujący do egzaminów ECDL

Innowacja pedagogiczna – program autorski przygotowujący do egzaminów ECDL


Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
(ECDL – European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest uznawany w całej Europie i został opracowany przez Unię Europejską. ECDL jest certyfikatem technologii informatycznej dla wszystkich mieszkańców Europy. ECDL jest rzetelnym świadectwem rzeczywistych umiejętności.

CELE PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKI PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINÓW ECDL:

  • Przygotowanie do posługiwania się środkami i metodami technologii informatycznej (TI) w domu i w szkole.
  • Zrozumienie podstawowych zasad działania i budowy sprzętu informatycznego i oprogramowania
  • Rozwijanie aktywności twórczej uczniów przy użyciu TI, umiejętność dobierania narzędzi informatycznych do wykonywania zadań.
  • Przygotowanie uczniów do zdawania zewnętrznego egzaminu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)* respektowanego na terenie całej Europy.
  • Umiejętność dostrzegania korzyści i zagrożeń związanych z szybkim rozwojem TI.
  • Przygotowanie do wykorzystania zdobytych umiejętności w przyszłej pracy.

 

Innowacja pedagogiczna zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Krakowie


Zobacz pozostałe innowacje pedagogiczne

Informatyka – ECDL
Patriotyzm wciąż modny
Młodzieżowy Klub Recenzenta
By z Krakowa nie ubywało Krakowa