15 grudnia był ostatnim dniem, w którym można było wykonać dekorację świąteczną sal i jak zwykle kilka klas kończyło dekorowanie w ostatniej chwili. Na 4 lekcji Samorządowa Komisja Konkursowa, czyli Filip Olszanicki – przewodniczący  Samorządu w Gimnazjum, Maciej Łukawski – przewodniczący w LO i opiekun Samorządu p. Małgorzata Czwartkiewicz dokładnie oglądała dekorację w każdej sali. Ocenienie i wyłonienie zwycięzcy okazało się nie lada wyzwaniem, ponieważ prawie wszystkie klasy bardzo się postarały i świąteczne dekoracje były bardzo pomysłowe i piękne. Głównym kryterium było samodzielne wykonanie poszczególnych elementów dekoracji i zachowanie świątecznej atmosfery. Maksymalnie można było zdobyć 30 punktów. Po podliczeniu punktów, wyniki wyglądają następująco:

30 pkt = klasa IIIb – dekoracja w sali nr 13

30 pkt = klasa 1a LO – dekoracja w sali nr 14

29 pkt = klasa 1s LO – dekoracja w sali nr 11

27 pkt = klasa IIIa – dekoracja w sali nr 23

27 pkt = klasa 2a Lo – dekoracja w sali nr 20

23 pkt = klasa IIb – dekoracja w sali nr 21

20 pkt = klasa IIa – dekoracja w sali nr 16

20 pkt = klasa II gms – dekoracja w sali nr 6

17 pkt = klasa 7 SP – dekoracja w sali nr 12

13 pkt = klasa IIc – dekoracja w sali nr 8