Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Uczeń-Obywatel

W roku szkolnym 2019/2020 XVIII Liceum Ogolnokształcące przystąpiło do projektu edukacyjnego  „Uczeń-Obywatel” organizowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury im. K. I. Gałczyńskiego oraz Pracownią Informacji Młodzieżowej i Edukacji Samorządowej Centrum Młodzieży im. H. Jordana.

Celem projektu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat samorządu lokalnego, jako wspólnoty mieszkańców.

Dla uczniów szkół gimnazjalnych przewidziany jest Wariant II – „Cykl Spotkań Samorządowych” – projekt przewiduje zapoznanie uczniów ze strukturą i funkcjonowaniem samorządu lokalnego na szczeblu dzielnicowym. Wśród proponowanych form realizacji znajdują się: spotkania z przedstawicielami rady dzielnicy, zaangażowanie w projekty realizowane na terenie dzielnicy oraz zwiedzanie Magistratu i udział w obradach Rady Miasta Krakowa.

Jesteśmy przekonani, że udział uczniów w projekcie przyczyni się do podniesienia poziomu samorządności
w naszej szkole, a także stanie się istotnym elementem edukacji patriotycznej.