Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Bezpieczeństwo

Po pierwsze – Bezpieczeństwo

zintegrowanaPolitykaBezpieczenstwa
Nasza szkoła za jedno z najbardziej priorytetowych zadań stawiamy sobie zapewnienie swoim uczniom szeroko pojętego bezpieczeństwa. Przez wdrażane systematycznie od kilku lat kolejne programy staliśmy się bezpieczną szkołą bez agresji, przemocy, bez środków odurzających i poważnych problemów wychowawczych. Zawdzięczamy to kameralnym warunkom pracy, niezbyt licznym klasom, dużemu doświadczeniu nauczycieli i bogatemu programowi profilaktyczno-wychowawczemu.
Każda szkoła ma oczywiście obowiązek współpracować z Policją, Strażą Miejską oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. My również to czynimy, ale nasze działania wykraczają daleko ponad wymagane minimum. Stawiamy na profilaktykę i uświadomienie młodym ludziom zagrożeń dzisiejszego świata.
W roku 2006 przystąpiliśmy do projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, czego efektem było uzyskanie certyfikatów Bezpieczne Gimnazjum i Bezpieczne Liceum, a w roku 2014 tytułu Lidera Projektu.
Od wielu lat organizujemy prelekcje, wykłady oraz warsztaty dla uczniów prowadzone przez przedstawicieli organizacji, z którymi współpracujemy np.

 • Nikotynie stop,
 • Narkotykom stop,
 • Prawo i my,
 • Unikanie zagrożeń,
 • Co zagraża naszym dzieciom,
 • Myślę nie, mówię nie,
 • Pierwszy rok – pierwszy krok,
 • Budujemy bezpieczną klasę,
 • Moc emocji,
 • Bezpieczeństwo w sieci,
 • Bezpieczny Internet.

Przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej oraz psychologowie prowadzą również co roku prelekcje dla rodziców uczniów klas pierwszych. Staramy się przede wszystkim wyprzedzać możliwe zagrożenia stąd instalacja 26 kamer we wnętrzu oraz na zewnątrz budynku, stała modernizacja i konserwacja sprzętu – w 2015 r. wymieniono rejestrator obrazu oraz monitory wizyjne.

Korzystamy ze znakomicie układającej się współpracy z Policją, w ramach której odwiedza nas rokrocznie pies szkolony
w wykrywaniu narkotyków, a zespoły specjalistów prowadzą pokazy podczas organizowanego od roku 2014 Szkolnego Festiwalu Nauki.
Młodzież bierze udział w konkursach np.

 • Prawo, ratownictwo, bezpieczeństwo;
 • Bezpieczny Kraków – na straży miasta;
 • Zdrowie i bezpieczne życie;
 • Prawo i my.

Szkolenia i warsztaty organizowane są także dla nauczycieli np.

 • Agresja i przemoc w szkole,
 • Rola nauczyciela w kształtowaniu pozytywnego klimatu wychowawczego w klasie,
 • Trudne i zaburzone zachowania uczniów, jak im zapobiegać .