Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Oferta edukacyjna

SZKOŁA

 • ma dogodne położenie (teren cichego i bezpiecznego osiedla Widok), dobry dojazd z centrum Krakowa i okolic, a także ścieżka rowerowa przez Park Młynówka Królewska,
 • prowadzi zajęcia w systemie jednozmianowym od 8.00 do 15.25,
 • prowadzi międzyoddziałowe nauczanie języków obcych (do wyboru języki: niemiecki, włoski),
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę nauczycieli (egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, autorzy podręczników, współpracownicy wydawnictw, pracownicy wyższych uczelni),
 • jest placówką ćwiczeniową dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • jest przygotowana do przeprowadzania egzaminu maturalnego wewnętrznego i zewnętrznego (na poziomie podstawowym i rozszerzonym),
 • prowadzi profesjonalną opiekę psychologiczno-pedagogiczną,
 • posiłki w stołówce szkolnej,
 • posiada Certyfikat Bezpiecznej Szkoły,
 • cieszy się opinią szkoły przyjaznej i bezpiecznej (monitoring)
 • organizuje w ramach stałych wydarzeń: ślubowanie klas pierwszych, uroczystości Święta Niepodległości,
 • organizuje wycieczki, wyjazdy zagraniczne, narciarskie oraz wyjazdy integracyjne dla uczniów klas pierwszych.

 


 

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, wszystkie sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny (w tym cztery tablice interaktywne),
 • nowoczesne pracownie komputerowe
 • profesjonalne laboratorium do nauczania przedmiotów przyrodniczych,
 • biblioteka wyposażona w bogaty, w pełni skomputeryzowany księgozbiór, współpracuje z ponad osiemdziesięcioma wydawnictwami i prowadzi Młodzieżowy Klub Recenzenta,
 • bardzo dobra baza sportowa: ORLIK (boisko do piłki nożnej, siatkowej i plażowej) , sala gimnastyczna, siłownia, zajęcia w hali sportowej KS Bronowianka z kadrą trenerską klubu,
 • E-DZIENNIK

GALERIA:


 

Uwaga! Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.