Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Szkoła Promująca Zdrowie

Na zdrowie znaczący wpływ ma styl życia, forma pracy i nauki, a także sposób spędzania wolnego czasu. Praca i wypoczynek powinny być dla ludzi źródłem zdrowia, a więc w promocji zdrowia najważniejszym elementem jest troska o siebie i innych. Promowanie zdrowego trybu życia wspiera osobisty i społeczny rozwój człowieka, poprzez rozpowszechnianie informacji, a tym samym edukację społeczeństwa.

Nadrzędnym celem projektu „Szkoła promująca zdrowie” jest rozpowszechnianie zdrowego stylu życia w całej społeczności szkolnej, zarówno wśród uczniów jak i pracowników. Promocja zdrowego trybu życia to proces pomagający w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych oraz zachęcający do regularnej aktywności fizycznej.

Realizację działań wynikających z planu projektu wspiera Szkolny Zespół Promocji Zdrowia:
Szkolny koordynator:

mgr Agnieszka Zaborowska

Członkowie:

mgr Małgorzata Czwartkiewicz,
mgr Magdalena Brzuchacz
mgr Jolanta Frosztęga
mgr Monika Róg
mgr Beata Dorczak

Dowiedz się więcej:

Działania w ramach projektu:

Certyfikaty:

Sprawozdania:

Autoewaluacja: