Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Profile klas na rok szkolny 2021/2022

1a KLASA GEOGRAFICZNO – JĘZYKOWA

Klasa z rozszerzonym programem nauczania geografii,  języka angielskiego i matematyki.

Program przygotowuje do studiów na kierunkach takich jak: turystyka i rekreacja, geografia, inżynieria środowiskowa, geoturystyka, logistyka międzynarodowa, gospodarka i administracja publiczna, stosunki międzynarodowe.

1b KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

Klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i języka angielskiego.

Program przygotowuje do studiów na kierunkach takich jak: medycyna, analityka medyczna, fizjoterapia, biotechnologia, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne, chemia, dietetyka.

1c KLASA HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWA

Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języków obcych oraz historii.

Program przygotowuje do studiów na kierunkach takich jak:  historia, politologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, psychologia, polonistyka, filozofia, studia filologiczne ( drugi język obcy do wyboru: język włoski, język niemiecki ).

 

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, co ułatwia uczniom uczęszczanie na dodatkowe zajęcia po południu.