Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Profile klas na rok szkolny 2023/2024

1a GEOGRAFIA + MATEMATYKA + JĘZYK ANGIELSKI

Klasa, dzięki rozszerzonemu programowi nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego, zapewnia przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach powiązanych  z zarządzaniem, ekonomią i turystyką.

1b BIOLOGIA + JĘZYK POLSKI + JĘZYK ANGIELSKI

Klasa, dzięki rozszerzonemu programowi nauczania języka polskiego, biologii i języka angielskiego, zapewnia przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach związanych z psychologią, pedagogiką, biologią i fizjologią.

1c HISTORIA + JĘZYK POLSKI + JĘZYK ANGIELSKI

Klasa, dzięki rozszerzonemu programowi nauczania języka polskiego, historii i języka angielskiego, zapewnia przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych, prawie, politologii, dziennikarstwie.

1d GEOGRAFIA + JĘZYK ANGIELSKI + JĘZYK WŁOSKI

Klasa, dzięki rozszerzonemu programowi nauczania z geografii, języka angielskiego i wzmocnionemu nauczaniu języka włoskiego, oferuje przygotowanie do podjęcia studiów filologicznych, humanistycznych, turystycznych.

1e JĘZYK POLSKI + MATEMATYKA + JĘZYK ANGIELSKI

Klasa, dzięki rozszerzonemu programowi nauczania podstawowych przedmiotów maturalnych, solidnie przygotowuje do zdania matury i podjęcia wybranych studiów lub nauki w szkołach pomaturalnych.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, co ułatwia uczniom uczęszczanie na dodatkowe zajęcia po południu.