Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Profile klas na rok szkolny 2022/2023

1a GEOGRAFIA + MATEMATYKA + JĘZYK ANGIELSKI

To klasa, która dzięki poszerzonemu programowi  nauczania matematyki i geografii, a także języka obcego, zapewni właściwe przygotowanie do studiów na kierunkach powiązanych z zarządzaniem, ekonomią lub turystyką.

1b BIOLOGIA + JĘZYK POLSKI + JĘZYK ANGIELSKI

Klasa, dzięki poszerzonemu programowi nauczania języka polskiego i biologii, przygotowuje do studiów na kierunkach związanych z psychologią, biologią, fizjoterapią.

1c HISTORIA + JĘZYK POLSKI + JĘZYK ANGIELSKI

Klasa, pozwalająca na poszerzenie zainteresowań w dziedzinie humanistyki, w której nacisk położono na przedmioty humanistyczne, przygotowująca do studiów na kierunkach takich jak filologie, nauki społeczne, historia, prawo, politologia, dziennikarstwo.

1d JĘZYK POLSKI + MATEMATYKA + JĘZYK ANGIELSKI

Klasa oferująca przygotowanie do matury z przedmiotów obowiązkowych i wyboru dalszej drogi edukacyjnej. Przygotowuje do podjęcia studiów oraz kontynuacji nauki w szkołach policealnych i pomaturalnych.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, co ułatwia uczniom uczęszczanie na dodatkowe zajęcia po południu.