Nasza szkoła ma już ponad 40 lat.

Szkoła rozpoczęła działanie w 1974 r. początkowo jako Szkoła Podstawowa nr 145 w Krakowie, a od 1991 r. jako Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 8 w skład którego wchodziły wówczas Szkoła Podstawowa nr 145 oraz nowopowstałe XVIII Liceum Ogólnokształcące.
W 1996 r. nadano szkole imię Profesora Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego, w 1999 r. utworzono Gimnazjum nr 19. Trzy lata później rozwiązano Szkołę Podstawową nr 145.


Tak wyglądały początki życia naszej szkoły:

Można by rzec – Nic się nie zmieniło: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i występy artystyczne.

 


Parę lat później życie szkoły już utrwalane było na kolorowej fotografii.
Oglądnijcie fotografie uważnie – kogo z Grona Pedagogicznego poznajecie? 🙂