” Ojczyzna  to wielki Zbiorowy Obowiązek”

C.K. Norwid

Słowa romantycznego wieszcza i innych wielkich Autorytetów pięknie i mocno wybrzmiały na świętowanej przez uczniów naszej szkoły rocznicy odzyskania  przez Polskę Niepodległości.

Wypowiedziane tak dawno nie straciły na ważności. Nadal aktualnie brzmią dla kolejnych pokoleń żyjących w wolnej Polsce.

Warto i trzeba zadawać sobie pytania o nasze powinności i obowiązki wobec wytęsknionej i wywalczonej wspólnym wysiłkiem wielu pokoleń, Ojczyzny.

Program artystyczny, w którym uczestniczyła młodzież naszej szkoły był  koncertem pieśni patriotycznych, które pomagały Polakom przetrwać najcięższe chwile. W tym chwile zwątpienia i rozpaczy. Dawały nadzieję, wzmacniały ducha, opowiadały o legionowym życiu. Czasem z humorem i swadą.

Ilustracją koncertu była prezentacja multimedialna oraz rys historyczny drogi do Niepodległości.

Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu narodowego.