Każda klasa przygotowuje dekorację świąteczną swojej sali. Dekoracja ma być wykonana własnoręcznie i będzie oceniana przez Samorząd u Kantego 13.12.2019 – piątek