20 grudnia odbył się w naszej szkole Konkurs piosenek związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w językach obcych. Każda klasa losowała piosenkę na początku grudnia i miała przygotować się do zaprezentowania swojej wersji danego utworu, dodając choreografię, efekty specjalne  czy odpowiednie przebranie. W piątek w szkole zaroiło się od czapek mikołajowych, aniołków, rogów łosia i wszechobecnego  czerwonego koloru. W Jury zasiadali przewodniczący klas Liceum i Szkoły Podstawowej, jak i  Beata Dorczak i p. Monika Róg. Oceniane było: ogólne wrażenie, efekty specjalne i przebranie, a przewodniczący nie mogli oceniać swoich klas.

Po podliczeniu punktów przyznanych przez Jury każdej klasie wyniki wyglądają następująco:

I miejsce – klasa 1ap

II miejsce – klasa 1cg

III miejsce – klasa 1ag

IV miejsce – klasa 1bg

V miejsce – klasa 3a

VI miejsce – klasa 1dg

VII miejsce – klasa 1cp

VIII miejsce – klasa1bp

IX miejsce – klasa 2a

X miejsce – klasa 8sms

XI miejsce – klasa 7a

XII miejsce – klasa 7s

XIII miejsce – klasa 7b

XIV miejsce – klasa 7sms

XV miejsce klasa 8s

XVI miejsce klasa 8a

3 klasy, pomimo przygotowań , nie odważyły się przystąpić do Konkursu, szkoda.

Bez względu na zajęte miejsce wszystkie klasy zaprezentowały się świetnie, bawiąc się i dając radość widzom. Było to nietypowa lekcja, w czasie której należało wykazać się, odwagą, chęcią współpracy, poczuciem humoru i pomysłowością. Po Konkursie jak co roku zaśpiewał „School Angels” , czyli grupa nauczycieli, którzy też zaprezentowali swoje możliwości wokalne.

Gratulujemy wszystkim występującym i wszystkim próbującym śpiewać, a łatwo nie było 😉