Świadectwa maturalne można odbierać już od 11.08. 2020 w sekretariacie szkoły w godz. 9:00 – 13:00