ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

BUDYNEK LICEUM (ul. Na Błonie 15b)
HARMONOGRAM
1.09.2020 r.

1. KLASY SIÓDME I ÓSME (SP 153 oraz szkoła niepubliczna):
• O godzinie 9:00 uczniowie spotykają się z wychowawcami  w klasach:

7a  sala12  p. P.Blacha
7b sala 11  p. A.Iwulska
7s sala 16   p. R.Słota
8a sala 20  p. M.Kańka
8b sala 21  p. E.Matyszczyk-Nieć
8s sala 32M  p.M.Kubiak
7MS 22 p. B.Bąk
8MS 24 p. M.Jania

2. KLASY PIERWSZE LO:
• O godzinie 9:00 uczniowie klas pierwszych spotykają się
z nauczycielami i dyrekcją w sali gimnastycznej, następnie przechodzą do sal:

1a sala 14  p. E.Sadulska-Stojek
1b sala 18  p. A.Strojek
1c sala 13  p. K.Maj

3. KLASY DRUGIE I TRZECIE LO:
• O godzinie 11:00 uczniowie klas drugich i trzecich spotykają się z wychowawcami w klasach:

2ag sala 16 p. G.Iskra

2bg sala 7 p. D.Paloc-Węgrzyn

2cg sala 21 p. M.Franik

2dg sala 11 p. G.Klimek

2ap sala 14 p. G.Nicpoń

2bp sala 25 p. M.Garbacik

2cp sala 20 p. B.Bandarzewska

3a sala 23 p. J.Frosztęga

3b sala 32M p. J.Kotula

Przypominamy o zasadach związanych z sytuacja epidemiologiczną:
• obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły
• unikanie gromadzenia się
• zachowywanie odstępów

Ksiądz Proboszcz zaprasza uczniów na Mszę Św., która odbędzie się w Kościele o godzinie 10:00.