Zgłoszenia uczniów na obiady prosimy dokonywać sms’em  na numer: 534 348 502, wpisując imię i nazwisko dziecka i klasę.

ZAPISY/ZGŁOSZENIA NA OBIADY WE WRZEŚNIU PRZYJMUJEMY DO 06.09

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na stołówce

  1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości zapewnia się odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Personel kuchni zobowiązuje się do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców. W naszej placówce odbywa się podwójna dezynfekcja talerzy i sztućców, mycie z detergentem, następnie wyparzanie w temperaturze 80-100 stopni z płynem do profesjonalnego sprzętu gastronomicznego.
  1. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w stołówce szkolnej z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego.
  1. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków zobowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek.
  1. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i  pracowników szkoły stołówka będzie dostępna tylko w porach przerw obiadowych dla osób uczęszczających na obiady.
  1. Przerwy obiadowe i harmonogram wydawania obiadów dla poszczególnych klas:

11.30-11.45 klasy 7

12.30-12.45 klasy 8

13.30-13.45 klasy LO

Harmonogram będzie aktualizowany w miarę zmieniającej się liczebności poszczególnych grup.