Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Patriotyzm wciąż modny

made-in-poland


Celem innowacji jest ukazanie historii, tradycji kultury, języka jako wartości, które są niezbędne w wychowaniu młodego człowieka i kształtowaniu jego tożsamości.
W ramach innowacji organizowane są:
– sesje naukowe,
– zajęcia w placówkach kulturalnych na terenie Krakowa;
– lekcje muzealne;
– koncerty;
– konkursy ( plastyczne literackie, historyczne, recytatorskie);
– Dzień Kuchni Polskiej,
– szkolne wybory;
– inne projekty.

O patriotyzmie rozmawiamy poważnie i patetycznie…
Równie często oswajamy trudny język i trudne tematy, poprzez atrakcyjne dla młodzieży niekonwencjonalne zadania, prowadząc do zrozumienia oraz identyfikacji.
Dzięki wieloaspektowym działaniom i wspólnej nauce uczniowie budują własną tożsamość narodową, a pojecie „Ojczyzna” przestaje być abstrakcyjnym terminem, stając się przestrzenią wartości i emocji.

Innowacja pedagogiczna zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Krakowie


Zobacz pozostałe innowacje pedagogiczne:

Informatyka – ECDL
Patriotyzm wciąż modny
Młodzieżowy Klub Recenzenta
By z Krakowa nie ubywało Krakowa