Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Profile klas na rok szkolny 2019/2020

 

1a matematyczno – geograficzna

Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii oraz języka angielskiego. Program przygotowuje do studiów na kierunkach ekonomicznych, zarządzania zasobami ludzkimi, matematyki oraz kierunkach inżynieryjnych.

1b biologiczno-chemiczna

Klasa z rozszerzonym programem biologii i chemii. Program przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych, wychowania fizycznego oraz turystyki
i rekreakcji.

1c humanistyczno – językowa

Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języków obcych oraz historii. Program przygotowuje do studiów na kierunkach filologiczno-historyczno-filozoficznych, prawniczych oraz politologicznych