Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Profile klas na rok szkolny 2020/2021

1a KLASA MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA

Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii oraz języka angielskiego. Program przygotowuje do studiów na kierunkach ekonomicznych, zarządzania zasobami ludzkimi, matematyki oraz kierunkach inżynieryjnych.

1b KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

Klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii i języka angielskiego. Program przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych, wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji.

1c KLASA HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWA

Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języków obcych oraz historii. Program przygotowuje do studiów na kierunkach filologiczno-historyczno-filozoficznych, prawniczych oraz politologicznych