Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Stołówka szkolna

 

 Abonament za wrzesień = 252 zł

        21 obiadów x 12,00 zł

 

 

„KUCHNIA NA WIDOKU”

przy ZSO nr 8 w Krakowie

 • Oferujemy przygotowywane na miejscu zdrowe posiłki, komponowane zgodnie
  z zaleceniami dietetycznymi dla młodzieży.
 • Koszt obiadu w abonamencie miesięcznym 12 zł
 • Opłatę za obiady należy przelać na konto nr 69 1140 2004 0000 3602 7705 8181
 • W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę z dopiskiem LO lub SP
 • Istnieje możliwość kupienia obiadu na dany dzień, zgłoszenia do godz. 9:00 – koszt takiego obiadu – 15 zł
 • Opłaty abonamentowe i jednorazowe przyjmowane są również na miejscu w kuchni.
 • W przypadku choroby, wyjść klasowych, wycieczek, itp. prosimy o zgłoszenie rezygnacji z obiadów z jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub SMS pod numer tel.: 534 348 502
  Koszt obiadu zostanie odliczony w kolejnym miesiącu,
  przy czym minimalna ilość obiadów abonamentowych w danym miesiącu  to 10 ( tzn. jeżeli po rozliczeniu danego miesiąca ilość wykorzystanych obiadów jest niższa niż 10, nie będzie to traktowane jako obiady abonamentowe i nie nastąpi zwrot kosztów)
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z obiadu w dniu bieżącym, pod warunkiem zgłoszenia do godz. 8:30
 • Niewykorzystane, niezgłoszone obiady w danym miesiącu nie będą odliczane w kolejnym miesiącu.

Aktualny jadłospis: