Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

WF z klasą

wf-z-klasa-logoNasze Gimnazjum bierze udział w pierwszej, pilotażowej edycji programu , który zajmuje się nowoczesnym nauczaniem wychowania fizycznego i propagowaniem zdrowego stylu życia.

„WF z klasą” to nowy program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy medialnym wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach.


W ramach programu szkoły mają zadania :

  1. Sportowy Okrągły Stół (SOS) – zorganizowanie szkolnej debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.
  2. Zadania do wyboru. Szkoła wybiera lub opracowuje jedno własne zadanie mające na celu m.in.: poprawę frekwencji na lekcjach WF-u; zainicjowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych; zwiększenie aktywności osób mniej wysportowanych; zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy); zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole; wypracowanie pomysłów na ożywienie sportowe całej gminy, np. z wykorzystaniem infrastruktury Orlików etc.
  3. Dokumentacja działań na blogu.
    Blog naszej szkoły: http://blogiceo.nq.pl/igrzyska/

Szkolny Koordynator Programu – Joanna Nowicka

Nauczyciel wspierający – Monika Róg

Program jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod honorowym patronatem Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej.