Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

By z Krakowa nie ubywało Krakowa

Innowacja pedagogiczna – By z Krakowa nie ubywało Krakowa

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

krakowzatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Krakowie

„By z Krakowa nie ubywało Krakowa” – historia, zwyczaje, ciekawostki.


Cele innowacji:

 1. Poznanie najważniejszych krakowskich muzeów – zachęcanie do kontaktu ze sztuką, architekturą a przez to z historią Krakowa i Polski.
 2. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z historii Polski – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.
 3. Kształtowanie umiejętności pracy w grupach, planowania pracy, realizacji zadań w terminie, odpowiedzialności za wyniki pracy w grupie.
 4. Doskonalenie posługiwania się dostępnymi źródłami wiedzy oraz opracowanie informatyczne tematu projektu.
 5. Identyfikacja z miastem, jego kulturą, zwyczajami dobrze pojętym lokalnym patriotyzmem.
 6. Dostrzeżenie w uczeniu się historii elementów odkrywania historii, śledzenia zmian obyczajowych, wyszukiwanie ciekawostek powodujących, że nauka może być frapująca.
 7. Wdrożenie do dobrze pojętej rywalizacji polegającej na zdobywaniu coraz ciekawszych informacji i opracowaniu ich
  w sposób atrakcyjny, czytelny i przejrzysty.
 8. Dbanie o zachowanie tradycji i „języka” krakowskiego.

krakow2Sposoby realizacji:

 1. Lekcje muzealne na Wawelu i w innych krakowskich muzeach.
 2. Praca w grupach – planowanie pracy, terminowość wykonania poszczególnych etapów, odpowiedzialność za dotrzymanie terminów.
 3. Lekcje dodatkowe w szkole – przygotowanie prezentacji multimedialnych, opracowywanie słownika „języka krakowskiego”.
 4. Spacery po mieście – poznanie topografii miasta, architektury, zabytków itd.

 

krakow3

 

 

Innowacja pedagogiczna zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Krakowie


Zobacz pozostałe innowacje pedagogiczne:

Informatyka – ECDL
Patriotyzm wciąż modny
Młodzieżowy Klub Recenzenta
By z Krakowa nie ubywało Krakowa