Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Samorząd u Kantego


SZKOLNA RADA UCZNIOWSKA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

Przewodnicząca Samorządu:

Gabriela Jaranowska

Zastępca:

Kamil Joachimiak

Członkowie:

przewodniczący poszczególnych klas

Zapraszamy do współpracy!

Samorząd uczniowski to bardzo istotny element naszej pracy dydaktycznej. Tu młodzież uczy się odpowiedzialności za siebie i innych. Nasi samorządowcy kształtują w sobie aktywną postawę obywatelską. Z własnej inicjatywy uczniowie organizują imprezy szkolne i pomoc koleżeńską.

Wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, nie tylko dotyczącego nauki, zapraszamy!

Jesteśmy dla Was!

samorząd z opiekunami G.Klimek, D. Paloc-Węgrzyn