Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Stołówka szkolna

 

       Abonament w czerwcu 2022:

      210 zł     ( 15 obiadów x 14 zł )

                               16.06 i 17.06 Kuchnia na Widoku nie pracuje

 

 

 •    prosimy o opłacenie abonamentu  do 10.06.2022

 •    przypominamy, że minimalny, bezzwrotny abonament obejmuje 10 obiadów

 •   prosimy o przeczytanie informacji dotyczących funkcjonowania stołówki:

 

„KUCHNIA NA WIDOKU”

przy ZSO nr 8 w Krakowie

 • Oferujemy przygotowywane na miejscu zdrowe posiłki, komponowane zgodnie
  z zaleceniami dietetycznymi dla młodzieży.
 • Koszt obiadu w abonamencie miesięcznym 14 zł
 • Opłatę za obiady należy przelać na konto nr 69 1140 2004 0000 3602 7705 8181    (do 10. dnia miesiąca)
 • W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę z dopiskiem LO lub SP
 • Istnieje możliwość kupienia obiadu na dany dzień, zgłoszenia do godz. 9:00 – koszt takiego obiadu – 16 zł
 • Opłaty abonamentowe i jednorazowe przyjmowane są również na miejscu w kuchni.
 • W przypadku choroby, wyjść klasowych, wycieczek, itp. prosimy o zgłoszenie rezygnacji z obiadów z jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub SMS pod numer tel: 534 348 502
  Koszt obiadu zostanie odliczony w kolejnym miesiącu,
  przy czym minimalna ilość obiadów abonamentowych w danym miesiącu  to 10 ( tzn. jeżeli po rozliczeniu danego miesiąca ilość wykorzystanych obiadów jest niższa niż 10, nie będzie to traktowane jako obiady abonamentowe i nie nastąpi zwrot kosztów)
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z obiadu w dniu bieżącym, pod warunkiem zgłoszenia do godz. 8:30
 • Niewykorzystane, niezgłoszone obiady w danym miesiącu nie będą odliczane w kolejnym miesiącu.

                                               

Harmonogram wydawania obiadów dla poszczególnych klas:

11:30-11:45 klasy 7

12:30-12:45 klasy 8

13:30-13:45 klasy LO

 Ze względów epidemicznych prosimy o przestrzeganie harmonogramu

 

Aktualne menu: