Szkoła Podstawowa nr 153
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

ZASADY REKRUTACJI 2024/2025

Kandydaci do wszystkich szkół ponadpodstawowych  prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków mogą wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich oddziałów klasy I, o przyjęcie do których się ubiegają. (zgodnie z uchwałą nr LXVI/1649/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz uchwałą nr LXXII/1744/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2017/2018-2019/2020).

Rekrutacja do klas pierwszych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego Omikron, dostęp do którego będzie możliwy pod adresem internetowym: https://krakow.e-omikron.pl.

Zasady przeliczania ocen na punkty:

 • celujący – 18 pkt.
 • bardzo dobry – 17 pkt.
 • dobry – 14 pkt.
 • dostateczny – 8 pkt.
 • dopuszczający – 2 pkt

Rekrutacja 2024/2025 obejmuje 4 klasy w liceum czteroletnim.

Profile klas XVIII LO oraz przedmioty punktowane:

Klasa 1a geografia -matematyka – język angielski

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język angielski
 4. geografia

Klasa 1b biologia-język polski – język angielski:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. język angielski

Klasa 1c historia – język polski – język angielski:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. historia
 4. język angielski

Klasa 1d biologia – chemia – język angielski

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia

Języki nowożytne nauczane w XVIII Liceum Ogólnokształcącym:

 1. język angielski
 2. język niemiecki
 3. język włoski

Adres mailowy do spraw związanych z rekrutacją: rekrutacja18lo@zso8.krakow.pl