Wyniki Dyktanda Niepodległościowego

I miejsce   

Justyna Witomska

II miejsce  ex aequo

Kacper  Wydra     2b     

Roksana Sikorska   2a         

III  miejsce

Mateusz Januszkiewicz  1ag 

 

GRATULUJEMY