Informacje na temat zakresu świadczeń ubezpieczenia NNW znajdują się na stronie ubezpieczyciela 

Boczna zakładka: do pobrania