Od paru tygodni w naszej szkole odbywały się warsztaty aktywnego słuchania, organizowane przez szkolne Koło Naukowe.

Miały być one  przeprowadzone tylko w klasach pierwszych liceum, lecz zainteresowanie nimi było tak duże,  że zaproszone na nie zostały również klasy siódme, ósme SP nr 153  oraz  drugie liceum.

Jaka była idea  warsztatów? Założyliśmy sobie, aby ich zadaniem będzie przepracowanie i uświadomienie, czym jest aktywne słuchanie.

Aktywne słuchanie to okazywanie rozmówcy akceptacji, szacunku, zainteresowania i   serdeczności. To powstrzymywanie się od własnych sądów. Umiejętność dobrego słuchania wyraża się w skupieniu uwagi na osobie, z którą rozmawiamy.  Sprzyja ono w dużej mierze nauce i koncentracji.

Na warsztatach uczniowie pracowali w małych zespołach.  W każdym została przeprowadzona inna aktywność (najczęściej w formie zabawy), mająca na celu pobudzić do aktywnego słuchania. Od tej umiejętności zależało pomyślne wykonanie zadania, a więc także sukces.

Wniosek, który najczęściej formułowali Uczniowie brzmiał, że „słuchać” i „słyszeć” to dwie różne umiejętności.

Przeprowadzający warsztaty byli bardzo mile zaskoczeni zaangażowaniem płynącym ze strony innych klas, czyli naszych kolegów i koleżanek.

 Obiecujemy, że zostanie przeprowadzone więcej tego typu warsztatów. W planie kolejne…..

Julia Bruzda