W czwartek, 24 października 2013 roku o godzinie 16:00 szkoła ponownie zatętniła życiem. Sala gimnastyczna wypełniona po brzegi pierwszoklasistami z gimnazjum i liceum (oczywiście
w strojach galowych), nauczycielami i rodzicami stała się miejscem szczególnym, co obwieszczał napis: „Ślubujemy!” umieszczony jako element dekoracji.

To piękna tradycja – nowi uczniowie poprzez uroczyste wypowiadanie słów roty potwierdzone zgodnym: „ślubujemy” stają się „pełnoprawnymi” członkami szkolnego środowiska. Biorą odpowiedzialność za rozwój szkoły, która w ten symboliczny sposób staje się po prostu „ich” miejscem.

Po części oficjalnej zgromadzeni obejrzeli program artystyczny na temat postaci św. Jana Kantego – patrona szkoły, przygotowany pod kierunkiem pani mgr Marii Franik oraz pani mgr Lucyny Stanuch. Wszystkim szczególnie spodobał się film przygotowany przez uczniów klasy 2a liceum.

Po uroczystości uczniowie klas pierwszych rozeszli się do sal, by nieformalnie świętować ten dzień z wychowawcami i rodzicami.