certyfikat_isa

 


Od kilku dni nasza szkoła może pochwalić się przynależnością do elitarnego grona organizacji wyróżnionych certyfikatem International School Award. Certyfikat nadawany jest przez Fundację British Council szkołom, które w ostatnich latach w sposób szczególny wyróżniły się na polu współpracy międzynarodowej oraz realizacji wielopłaszczyznowych projektów kooperacji międzynarodowej i międzykulturowej. To dla nas dowód, że nasze pomysły i wysiłki zostały docenione przez zewnętrzne gremium, a umiędzynarodowiony charakter procesów edukacji w naszej szkole jest godnym polecenia przykładem do naśladowania dla innych szkół.