Tym razem nasza młodzież  licealna udała się do Biblioteki Publicznej na ulicę Rajską, aby wziąć udział w spotkaniu poświęconym  substancjom psychoatywnym tzw. „dopalaczom”.  Wykład interaktywny – bo taką formę miało to spotkanie – dał możliwość skonfrontowania własnej wiedzy z wiedzą fachową. Prowadząca – doświadczona terapeutka – w interesujący  sposób zaprezentowała omawiany temat. Młodzież włączała się w rozmowę, a atmosfera sprzyjała dyskusji. Wszyscy zapoznali  się z wiedzą na temat objawów zatrucia oraz groźnymi, często nieodwracalnymi skutkami zażywania dopalaczy (depresje, omamy, halucynacje). Nierzadko kontakt  z dopalaczami kończy się śmiercią.

Zapewne nikt z obecnych na wykładzie nie sięgnie po „dopalacze”, by eksperymentować ze swoim zdrowiem i życiem.

received_9394578128539191 received_939457229520644

received_939456956187338