Z  okazji 40 rocznicy wpisania naszego miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ogłaszamy konkurs fotograficzny zatytułowany:

” NIEZWYKŁE  OBLICZA  KRAKOWA”

Należy wykonać zdjęcia ciekawych miejsc w Krakowie, w formacie A4 lub A5 i przekazać je wraz z opisem na odwrocie ( imię i nazwisko, klasa) organizatorowi konkursu p. Marii Waydowicz-Spodaryk do dnia 25.10.2018.

Prace będą przyjmowane również przez opiekuna Samorządu u Kantego –
p. Małgorzatę Czwartkiewicz