W związku z wyjazdami integracyjnymi klas finał Konkursu został przeniesiony z 26.09.2018 na 10.10.2018. W korytarzu przed salą gimnastyczną zebrały się zespoły z każdej klasy, które miały przedstawić 5 sławnych postaci z kraju, który wcześniej wylosowały. Po losowaniu kolejności prezentacji rozpoczęły się ” mini przedstawienia”. Pomysłowość niektórych klas bardzo zaskoczyła tak widownię jak i Jury. W Jury prezentację oceniali:

p. Małgorzata Łuszcz – przedstawiciel nauczycieli języków obcych

p. Monika Róg – przedstawiciel nauczycieli

Weronika Węgiel – przewodnicząca Samorządu u Kantego w LO

Szymon Róg – przewodniczący Samorządu u Kantego w Gimnazjum

Każda klasa, przedstawiając 5 postaci, mogła zdobyć  maksymalnie 100 punktów, punkty były przyznawane za:

autoprezentację 0-2 pkt

strój 0-2 pkt

dodatkowe rekwizyty, efekty specjalne, oryginalny pomysł itp. 0-1 pkt

Każda zaprezentowana znana postać mogła otrzymać 5 pkt.

Po podliczeniu punktów wyniki wyglądają następująco:

I miejsce          91 pkt  klasa 2s

 II miejsce         72 pkt klasa IIIc

III miejsce        60 pkt klasa 2a

IV miejsce        51 pkt klasa 1b

V miejsce         41 pkt klasa 1a

VI miejsce        37,5 pkt klasa IIIa

VII miejsce       26 pkt klasa IIIb

VIII miejsce     25 pkt klasa IIIgms

IX miejsce        24 pkt klasa 7SP

X miejsce         12,5 pkt klasa 3a

Gratulujemy pomysłowości i mamy nadzieję, że bawiliście się dobrze.

Krótkie nagranie z „występu” 2s można zobaczyć na szkolnej stronie na Facebooku