22 października uczniowie klas pierwszych LO i 7 i 8 SP uczestniczyli w kampanii antyśmieciowej pod hasłem ” Byłem odpadem – jestem kimś”. Celem kampanii było uświadomienie uczniom jak ważna jest rzetelna segregacja śmieci ze względów ekologicznych, zdrowotnych i ekonomicznych. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, jak długo rozkładają się odpady w środowisku, jakie korzyści niesie recycling, a przede wszystkim  na czym polega prawidłowa segregacja śmieci. Kolejny etap kampanii to warsztaty na godzinach wychowawczych.