Informacje dotyczące zawieszenia zajęć w szkołach znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach