W zeszłym tygodniu każda klasa pierwsza  LO miała zajęcia integracyjne prowadzone przez psycholog Annę Kucharską – Zygmunt. Uczniowie definiowali jakie wartości są dla nich najważniejsze i odkrywali, kto w klasie myśli podobnie. Następnie wspólnie tworzyli wewnątrz klasową hierarchię priorytetów, tocząc przy tym dyskusje i przekonując siebie nawzajem.