Przeczytajcie, bo każdy korzystający z internetu powinien to wiedzieć:

https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html