Komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach 9:00-13:00

20-25.07 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole (złożenie oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karty zdrowia, dwóch zdjęć, wypełnienie ankiety)