Święto Patrona to dzień szczególny i bardzo uroczysty.

Od samego rana w klasach licealnych trwały spotkania z wychowawcami poświęcone Autorytetom. Uczniowie odkrywali ich szczególną rolę w życiu. Definiowali cechy osób, które można uznać za Autorytet, zastanawiali się nad skutkami ich braku. Sporo czasu poświęcono także studiowaniu życia Profesora Akademii Krakowskiej, Świętego Jana Kantego – naszego Patrona.

Dalsza część zorganizowana została w konwencji „gry szkolnej”, która wymagała wiedzy, kreatywności, spostrzegawczości i walki z czasem. Uczniowie wykonywali zadania tematycznie związane z osobą Patrona i Autorytetami.  Mieli czas na rozmowy, wymianę myśli, współpracę. Warto podkreślić wielkie zaangażowanie!

Dla klas pierwszych najważniejszym punktem Święta Patrona było ślubowanie, czyli uroczyste przyjęcie w poczet Uczniów XVIII LO. Pierwszoklasiści przyjęli na siebie zobowiązanie nieustannego rozwoju, kształtowania swojej osobowości, postępowania zgodnie z zasadami etyki, tolerancji i empatii dla innych ludzi.  Ślubując, Uczniowie zobowiązali się również do szacunku wobec Ojczyzny, tradycji, kultury.

Pan Dyrektor w swoim przemówieniu życzył wszystkim, aby czas nauki w liceum był zarówno piękną przygodą, jak i okresem kształtowania przyszłości. Podkreślał, jak ważne są pasje, ambicja i sprawczość.

Część artystyczną otworzył (i zakończył) występ grupy wokalnej – uczniów Szkoły Podstawowej nr 153.

Następnie z naszej szkolnej sceny popłynęły słowa refleksji nad naturą człowieka, który poszukuje szczęścia, miłości, sensu życia – który odkrywa swoje miejsce w świecie, poszukuje drogowskazów, Autorytetów i Mistrzów.

Nie zabrakło również odwołań do naszego Patrona – Mistrza Jana z Kęt – symbolu Dobra, pracowitości, mądrości, miłości bliźniego, wrażliwości.

Po bardzo refleksyjnej części nadszedł czas na inne emocje i wspomnienia, które wywołał film z wyjazdu integracyjnego – Burzenin 2023. Wszyscy mieli okazję zobaczyć klasy pierwsze, które bawiąc się, paląc ognisko, rywalizując w różnych dziedzinach sportowych, biegając po ul. Piotrkowskiej w Łodzi (podczas gry miejskiej), spędzając ze sobą czas, pięknie się bawili i poznawali nawzajem.

To był pięknie przeżyty dzień, pełen wzruszeń, refleksji i zabawy.

W programie artystycznym wzięli udział:

Martyna Starowicz (2c), Marcelina Malik (2c), Magdalena Bartyzel (3c), Lara Fidali (3c), Gabriela Jaranowska (3c) Nikola Nestor (3c), Zuzanna Słobodeniuk (3c) oraz Szymon Madej (3c) – operator dźwięku i obrazu.

Uroczystość poprowadziła Gabriela Jaranowska – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego LO.

Wyniki „gry szkolnej”:

I miejsce – klasa IIb, IIc  (18 pkt)

II miejsce – klasa IIIc (15 pkt)

III miejsce – klasa IId  (14 pkt)

IV miejsce – klasa IIIb (13 pkt)

Wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie Święta Patrona – dziękujemy. Uczniom – serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie.