2015_05_01_SZKOLNE WYBORY PREZYDENCKIEMłodzi głosują…

to inicjatywa Centrum Edukacji Obywatelskiej, której celem jest propagowanie postaw obywatelskich wśród przyszłych Wyborców.

Nasza szkoła dołączyła do grona „szkół glosujących”. W dniu 30 kwietnia 2015 przez cały dzień gimnazjaliści mogli oddać głos na przyszłego prezydenta. Wcześniej na zajęciach wiedzy o społeczeństwie poznali sylwetki kandydatów, ich programy wyborcze, jak również uprawnienia „głowy państwa”.

Uczniowie zapoznali się także z procedurami głosowania i skutecznie stosowali je w praktyce, o czym świadczy to, że wszystkie oddane głosy były ważne.

Wszystkim, którzy wywiązali się z „obywatelskiego obowiązku”, dziękujemy , mając nadzieję, że w przyszłości będą uczestniczyć w sposób świadomy w wyborach.