20 października, zgodnie ze szkolną tradycją, obchodziliśmy Święto Patrona ZSO nr 8. Zespół szkolnego radia przygotował krótką audycję, w której przybliżył uczniom sylwetkę św. Jana Kantego.
Również w tym dniu uczniowie z klas pierwszych liceum i gimnazjum składają uroczyste ślubowanie, stając się  w pełni świadomymi zobowiązań wobec szkoły i siebie nawzajem.
To bardzo ważny moment! Nie zabrakło zatem uroczystej oprawy: pocztu sztandarowego, szacownych gości, Rodziców…
Po ślubowaniu uczniowie klas trzecich gimnazjum zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Beaty Bandarzewskiej i pani Lucyny Stanuch… Było twórczo, refleksyjnie, filozoficznie… O poznaniu, życiowej wędrówce i drogowskazach, o zobowiązaniach i dojrzewaniu do odpowiedzialności.Gratulujemy aktorom, ponieważ sprostali niemałemu wyzwaniu!