FALSE FRIENDS; FALSE AMICI; FALSCHER FREUNDS – konkurs językowy rozstrzygnięty. Plastyczne prezentacje słów podobnych w języku obcym i ojczystym , ale o całkowicie innym znaczeniu to był cel ogólnoszkolnego konkursu zorganizowanego przez nauczycieli języków obcych. Poziom prac był bardzo zróżnicowany, ale Jury i tak miało problem w wyłonieniu najlepszych, najładniejszych i najciekawiej przedstawionych par słów. Jury, w składzie: p. Urszula Gurba, p. Małgorzata Czwartkiewicz,
p. Joanna Kotula i przewodniczący Samorządu U Kantego LO – Maciej Łukawski, oceniło prace w trzech kategoriach językowych:

Język angielski

I miejsce praca z klasy 2a LO wykonana przez Beatę Kupiec, Nadię Lechowicz i Wiktorię Polańską

II miejsce praca z klasy II gms wykonana przez Filipa Leśniaka, Janka Rolę i Dawida Dąbrowskiego

III miejsce praca z klasy 1s wykonana przez Michała Zająca

Język włoski

I miejsce ex aequo praca z klasy 1s i III a – 1s Jessica Kupiec i Zuzanna Szczypińska, IIIa – Ewa Żurek

II miejsce ex aequo praca z klasy II gms i 1a LO – II gms Jakub Lorek, Jakub Niedbała i Kamil Sanojca, 1a Alicja Szklarczyk

III miejsce ex aequo praca z klasy II b wykonawcy Szymon Połeć i Weronika Ptaszczyńska  i kl.7 – brak wykonawców

Język niemiecki

I miejsce praca z klasy IIa wykonana przez Karola Górskiego

II miejsce praca z klasy II a – brak wykonawców plakatu

III miejsce praca „ z drzewem” bez podpisu 🙁

 

GRATULUJEMY – i zapraszamy do oglądania prac, które będą wyeksponowane na tablicach na parterze i I piętrze