Po miesiącu zbierania plastikowych zakrętek nastąpiło oficjalne ważenie worków. Koordynator akcji pani Grażyna Iskra wraz z uczniami z klasy IIa policzyli kilogramy i najwięcej zebrała klasa IIIa = 41,10 kg

II miejsce klasa 7SP = 39,80 kg

III miejsce klasa IIgms = 24,90 kg

IV miejsce klasa 2a = 12,90 kg

V miejsce klasa 3a = 12,70 kg

VI miejsce klasa IIa = 12,00 kg

VII miejsce klasa IIIb = 11,50 kg

VIII miejsce klasa IIc = 11,40 kg

IX miejsce IIb = 10,10 kg

X miejsce klasa 1a = 2,40 kg

XI miejsce klasa 1s = 1,10 kg

W sumie zebrano prawie 186 kg.

Zakrętki zostaną przekazane dla pięcioletniej niepełnosprawnej Ali.