W poniedziałek przewodniczący Samorządu U Kantego w Gimnazjum i LO wraz z opiekunem Samorządu ocenili dekorację sal. Wyniki wyglądają następująco:

klasa 8Sp     sala 12         9 pkt

klasa IIIa      sala 16         14,5 pkt

klasa IIIb      sala 21         9,5 pkt

klasa IIIc      sala 7           10,5 pkt

klasa IIIgms  sala 6           14 pkt

klasa 1a       sala 23         15 pkt

klasa 1b       sala 32A       6 pkt

klasa 2a       sala 13         14 pkt

klasa 2s        sala 11         14,5 pkt

klasy 3a LO i 7 SP nie wykonały dekoracji 🙁