Zapraszamy absolwentów po odbiór wyników egzaminu maturalnego – czwartek (4.07) godzina 9.00