HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2.09.2019r. (poniedziałek)

930 – klasy: 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 153 + XVIII LO + klasy 6-8 GMS-  Boisko
Orlik (w razie deszczu – sala gimnastyczna SP 153)

1015 – Msza Święta w Kościele pw. Św. Jana Kantego