Cena abonamentu w październiku 242 zł.

Szczegółowe informacje w zakładce: Stołówka szkolna