Czasem minuty decydują o ludzkim życiu, a wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy nigdy dość. Dlatego też młodzież klas licealnych oraz ósmych klas szkoły podstawowej poznawała zasady udzielania pierwszej pomocy, uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez pana Marka Sobieraja z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyńcu. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się jak w sposób bezpieczny udzielać pomocy przedmedycznej oraz jakie podejmować działania w różnych sytuacjach niosących zagrożenie życia i zdrowia.