29 października w naszej szkole odbył się konkurs językowy i dotyczył idiomów związanych ze zwierzętami. Wzięły w nim udział trzyosobowe drużyny z 10 klas LO. Konkurencje były zróżnicowane: trzeba było ułożyć z rozsypanek poprawne idiomy, w kolejnej rundzie pokazać wylosowane zwroty nie używając słów, następnie opisać słowami wybrane idiomy, a na koniec rozwiązać quiz w Kahoocie.
Uczniowie świetnie się bawili, dobrze spędzili ten czas, a do tego najlepsze drużyny otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Zwycięzcami konkursu zostały ex aequo klasy 3alg i 3blp,

na drugim miejscu znalazła się klasa 1b,

a na trzecim klasa 1a.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, szczególnie, że poziom wiedzy i zaangażowania był bardzo wysoki.
Grażyna Iskra i Gabriela Klimek