Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, którego celem jest zwrócenie uwagi na estetyczny i etyczny aspekt relacji człowiek – przyroda. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie zdjęcia ukazującego piękno krajobrazu.

1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy Uczniowie Naszej Szkoły.
2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć.
2. Zdjęcia powinny być wywołane lub wydrukowane w formacie 13/18 lub większym.
3. Każde zdjęcie musi być opisane na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko Autora, klasa oraz tytuł fotografii.
4. Prace będą nagradzane w kilku kategoriach wiekowych.
5. Prace należy dostarczyć do Pani Beaty Bandarzewskiej lub Grażyny Bilik
w terminie do 30 listopada.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu poprzez dziennik Librus.