W tym roku nasi  licealiści dołączyli do tysięcy osób popierających akcję Amnesty International w ramach Maratonu Pisania Listów.
To ważne, aby wyrażać sprzeciw wobec niesprawiedliwości, łamaniu praw człowieka i nieuzasadnionemu przetrzymywaniu w więzieniach.
Każdy głos jest potrzebny. Każdy głos ma sens.

Dziękujemy za zaangażowanie i  liczny udział w wydarzeniu.